• Podpora uporabnikom

  image Nudimo vam 24/7/365 podporo preko e-pošte, kontaktnega obrazca, Gtalk ali telefona, svetujemo pa vam tudi pri izbiri paketov.

  Ne odlašajte in nas pokličite na +386(0)70 83 48 73 ali nam pišite na e-pošto info@iserver.si.
 • Ugodne cene

  image Ugodne cene in kvalitetna ponudba sta samo dve od naših mnogih odlik.

  Ponudbo neprestano izboljšujemo in prilagajamo uporabnikom, prav tako pa vam nudimo tudi popuste vezane na obdobje zakupa storitev.
 • Zanesljivost

  image Delujemo na optičnih 100Mbit povezavah z neprekinjenim napajanjem in fizično varovanimi prostori.

  Uporabljamo najmanj štirijederne procesorje, kar zagotavlja hitrejše in zanesljivejše delovanje.
 • Izkušeno podjetje

  image Smo mlado, a inovativno in hitro rastoče podjetje s prijaznim kolektivom.

  Na področju informacijskih tehnologij imamo večletne izkušnje, podjetje pa je bilo ustanovljeno v letu 2010. Pridobili smo si širok krog uporabnikov, ki nam zaupajo.
 • Enostavna uporaba

  imageNaše storitve spremljajo nadzorne plošče, ki so enostavne za uporabo, a vendar nudijo dovolj možnosti tudi za izkušene uporabnike.

  Izbirate lahko tudi med različnimi operacijskimi sistemi in programsko opremo.
Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja za telekomunikacijske in informacijske storitve (v nadaljevanju SPP) so splošni pogoji poslovanja družbe iServer Jazbinšek & partner d.n.o. (v nadaljevanju ponudnik) in opredeljujejo pogoje, obseg in načine izvajanja oz. opravljanja storitev, pravice in obveznosti med ponudnikom in naročniki ter uporabniki storitev. Storitve,za katere določila teh SPP veljajo, so naslednje:

- storitve gostovanja spletnih strani,
- storitve VPS gostovanja
- storitve gostovanja strežnikov.

Razmerje med ponudnikom in naročnikom ureja poleg veljavne zakonodaje še naročniška pogodba, katere sestavni del so tudi SPP. SPP dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama v isti pogodbi in praviloma zavezujejo tako kot ti pogoji.
Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb spodaj navedenih členov.
Spremembe pogojev poslovanja so vidne na spletni strani http://www.iserver.si/pogoji-poslovanja.

1. Člen: Plačilni pogoji

1. Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o nakazilu, razen če je to v pogodbi navedeno drugače.

2. Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja nastopijo z dnem, ko so naročniku posredovani podatki za dostop do strežnika oziroma z dnem podpisa pogodbe. Podatki so posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov.

3. Naročnik bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku označenem na predračunu in na pravilen sklic. V primeru, da želite spremeniti plačilno obdobje, nam morate sporočiti vsaj 10 dni pred iztekom plačilnega obdobja preko e-pošte.

4. Vsa vplačila so nepovračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.

5. Naročnik je dolžan v celoti poravnati vse obveznosti do ponudnika, nastale do dne prekinitve naročniškega razmerja. Le to mora biti pisno oziroma na ponudnikov kontaktni elektronski naslov.

6. Pridržujemo si pravico, da 7 dni po poteku plačilnega obdobja storitev ukinemo, v kolikor ne prejmemo plačila ali potrdila, da je storitev plačana. Ponovna aktivacija ob neplačilu se zaračuna po trenutnem ceniku.

7. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen in lastnosti (specifikacije) paketov. Spremembe nastopijo v veljavo z naslednjim izstavljenim predračunom.

8. Če pride do napačnega zneska, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je dolžan o tem naročnika obvestiti. Naročnik v celoti razume in se strinja, da mora plačati popravljeni znesek.

2. Zlorabe strežnika

Pridržujemo si pravico, da odstranimo kakršnokoli vsebino, ki je v nasprotju s pogoji, z vašega računa s predhodnim obvestilom.

Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo:

1. Prekomerno izkoriščanje sistemskih zmogljivosti, vključujoč moč procesorja. Fair share se smatra kot deljena poraba procesorske moči, pri kateri imajo vsi uporabniki na voljo enak del.

2. Uporaba strežnika v zlonamerne namene.

3. Kršenje avtorskih pravic

3. Varnost podatkov

Uporabnik sam odgovarja za rezervne kopije svojih podatkov na strežniku, kljub temu da ponudnik izvaja varnostno RAID kopiranje podatkov. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo kateregakoli uporabniškega podatka.

4. Vsebina na zakupljenem prostoru

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor ne bo prenesel vsebine ali povezav na:
* vsebino, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska, bogokletna, ali kakorkoli sporna,
* vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, itd.,
* vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.

2. Naročnik je dolžan ponudnika obvestiti o vsebini na zakupljenem prostoru.

3. Naročniki, ki bodo odprli anonimni FTP dostop, so odgovorni tako za vsebino, kot za varnost strežnika.

4. Naročnik v celoti razume in se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru.

5. Naročnik v celoti razume in se strinja, da se mu onemogoči nadaljnja uporaba spletnega gostovanja, če preseže zakupljeni strežniški prostor. Ponudnik bo naročnika obvestil o preseženem prostoru in mu najprej ponudil povečavo paketa gostovanja.

6. Naročnik v celoti razume in se strinja, da bo redno posodabljal aplikacije in skrbel za lastno in varnost celotnega strežnika.

7. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 7 dni od nastanka.

5. Odškodnine in nadomestila

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.

2. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.

6. Odgovornosti in dolžnosti ponudnika

1. Ponudnik se obvezuje, da bo po najboljših močeh skrbel za:
* nemoteno delovanje strežnika/strežnikov,
* smotrno in pravočasno posodobitev sistemskih zmogljivosti
* naročnika obvestil o pomembnih posodobitvah,
* v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake,
* varnost podatkov.

2. Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na ali s strežnika.

3. Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.

4. Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.

5. Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada strežnika/strežnikov,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
* škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

6. Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve:
* ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam,
* neprestano delovale 24/7 (24 ur na dan, 7 dni na teden).

7. Ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel.

8. Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov.

7. Kršitev pogojev

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov, npr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega vmesnika, dostopa do zakupljenega spletnega prostora in dostopa do nadzorne plošče.

2. Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj obvestil, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

8. Varovanje osebnih podatkov

Vaši podatki, ki nam jih posredujete preko naših spletnih strani, bodo varovani in jih ne bomo posredovali nikomur. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretji osebi, razen če bi to zahteval zakon.

Za vaše osebne podatke vas bomo prosili, vendar ne omejeno pri:

* najemu oziroma zakupu kateregakoli gostovanja,
* preverjanju vaše identitete, kadar vam bomo na vašo zahtevo posredovali vaše geslo, uporabniško ime ali drug podatek,
* odstranitvi vaših podatkov na vašo zahtevo.

Zadnja posodobitev pogojev poslovanja: 29.4.2010

 

Izberite jezik

Vam strežnik ne ustreza?

Vam strežnik ne ustreza?V primeru da v ponudbi ne najdete primerne konfiguracije za svoje potrebe, nas kontaktirajte!

Pripravili vam bomo individualno ponudbo po vaših željah.

Obvestila

Prenovljena ponudba v letu 2014
23 February 2014
V začetku leta 2014 smo osvežili ponudbo najema strežnikov z novimi in precej močnejšimi...
Stran je last podjetja iSERVER d.o.o. Vse pravice pridržane © 2014 iSERVER.si